Aktualności

Otwarcie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

Z dumą informujemy o uroczystym otwarciu skonsolidowanej siedziby URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w Szczecinie. Pracownia Federacyjne Biuro Architektoniczne w składzie:Marcin Jackowiak, Krzysztof Sokołowski, Jakub Czujkowski, Magdalena Łukowska, działając na zlecenie Generalnego Wykonawcy– firmy Mostostal Warszawa SA przyjęła nadzór autorski nad realizacją inwestycji w ramach procedury zaprojektuj – wybuduj (pierwotny projekt budowlany przygotowało biuro PAS projekt Sp. z o.o.), opracowała zamienny projekt budowlany oraz kompletne projekty wykonawcze […]

Otwarcie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

Zmiana adresu siedziby biura

Uwaga! Zmiana adresu siedziby biura. Obecnie mieścimy się przy ul. Traugutta 152, 71-314 Szczecin. Pozostałe dane firmy, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Wieści z budowy – Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Wieści z budowy - Urząd Marszałkowski     w Szczecinie

Przyjmiemy do pracy architektów z Ukrainy na stanowisko ASYSTENTA ARCHITEKTA oraz studentów architektury z Ukrainy na płatne praktyki.

Miejsce pracy: Szczecin.

Jeśli posiadasz:

  • wykształcenie kierunkowe – architekt
  • doświadczenie przy wykonywaniu projektów koncepcyjnych i realizacyjnych
  • umiejętność pracy w środowiskach AutoCad i ArchiCad
  • minimum komunikatywną znajomość języka angielskiego
  • cechujesz się kreatywnością, odpowiedzialnością i sumiennością

Aplikuj i dołącz do zespołu FBA!

Cv i portfolio prosimy przesłać na adres: biuro@fba.pl wraz z adnotacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Federacyjne Biuro Architektoniczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., al. Piastów 1/3, 70-325 Szczecin. Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i będą przechowywane do jego zakończenia. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@fba.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FBA Sp. z o.o. sp.k., al. Piastów 1/3, 70-325 Szczecin.

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

Komplementariusz spółki Federacyjne Biuro Architektoniczne spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000750858 (dalej Spółka Przejmowana) oraz Zarząd spółki Federacyjne Biuro Architektoniczne spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741691 (dalej Spółka Przejmująca), informują, że w dniu 22 grudnia 2021 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Posejdon w Szczecinie Budową Roku 2020 w ogólnopolskim konkursie. „Nowy symbol nowoczesnego Szczecina”

Kompleks biurowo-hotelowy Posejdon w Szczecinie otrzymał tytuł Budowa Roku 2020 w konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Pełen artykuł do przeczytania tutaj