O firmie

FBA świadczy usługi projektowe wielobranżowe począwszy od wstępnych opinii planistycznych i analiz, poprzez Projekty Budowlane i Wykonawcze aż po dokumentację powykonawczą dla projektowanych obiektów. Przygotowujemy wizualizacje i plansze poglądowe dla celów komercjalizacji projektowanych obiektów. Prowadzimy wszystkie sprawy formalno-prawne, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, aż do przekazania Inwestycji do użytkowania.

FBA cieszy się renomą Biura projektującego oryginalne, nowoczesne i sprawne technicznie obiekty. W swoim dorobku, sięgającym lat 90, FBA posiada kilkadziesiąt projektów osiedli jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej (handlowych, usługowych, biurowych), obiektów zamieszkania zbiorowego (hoteli, ośrodków wypoczynkowych), obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów przemysłowych (hali, magazynów, zakładów produkcyjnych).

Obiekty zaprojektowane przez Zespół FBA realizowane są na terenie całej północno-zachodniej Polski, zarówno w rejonie Szczecina, Zielonej Góry, czy Koszalina, jak i w tzw. „pasie nadmorskim”.

Architekci FBA są laureatami wielu krajowych i międzynarodowych konkursów architektonicznych.