Otwarcie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

Z dumą informujemy o uroczystym otwarciu skonsolidowanej siedziby URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w Szczecinie.

Pracownia Federacyjne Biuro Architektoniczne w składzie:
Marcin Jackowiak, Krzysztof Sokołowski, Jakub Czujkowski, Magdalena Łukowska,

działając na zlecenie Generalnego Wykonawcy
– firmy Mostostal Warszawa SA przyjęła nadzór autorski nad realizacją inwestycji w ramach procedury zaprojektuj – wybuduj (pierwotny projekt budowlany przygotowało biuro PAS projekt Sp. z o.o.), opracowała zamienny projekt budowlany oraz kompletne projekty wykonawcze przebudowy i rozbudowy budynku istniejącego przy ul. Piłsudskiego oraz budowy nowego budynku pasywnego przy ul. Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Byliśmy odpowiedzialni za przegotowanie projektów architektonicznych oraz pełną koordynację międzybranżową a także pełniliśmy ciągły nadzór autorski na budowie.
Zrealizowane obiekty uzyskały certyfikację BREEAM.
Biurowiec przy ul. Mazowieckiej dodatkowo uzyskał certyfikat prestiżowego PASSIVHAUS Institut w Darmstadt.

W ramach kontraktu opracowaliśmy i skoordynowaliśmy dokumentację 3d w technologii BIM łącznie z dokumentacją powykonawczą.

Jesteśmy autorami wszystkich projektów wnętrz zarówno części istniejącej, w tym dawnej sali Kina Delfin, która obecnie wraz z powstałym zapleczem gastronomicznym jest główną salą konferencyjną i bankietową URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO.
W nowym budynku pasywnym oprócz wszystkich części wspólnych, mieliśmy przyjemność zaprojektować wnętrza pomieszczeń biurowych, w tym gabinetu Marszałka oraz Członków Zarządu oraz z czego szczególnie jesteśmy dumni, wnętrza reprezentacyjnego, ogólnodostępnego ATRIUM, w którego projekcie zastosowaliśmy nowoczesne środki wyrazu takie jak zielona ściana, kaskada wodna, zielone wyspy oraz przestrzenne okładziny 3d.
Jako dopełnienie projektu wnętrz, opracowaliśmy również pełną IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ w postaci systemu tabliczek drzwiowych oraz informacyjnych połączonych z systemem kolorystycznym wyróżniającym poszczególne kondygnacje.

Na dachu budynku pasywnego powstał ZIELONY OGRÓD wraz z platformą widokową na panoramę Szczecina.