Wieści z budowy – Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Zdjęcia autorstwa Pana inż. Wojciecha Juchimowicza – Inż. Budowy ds. BIM, Mostostal