Zespół Gorkiego, Szczecin 2000

Budynek mieszkalno-usługowy
przy ul. Maksyma Gorkiego i Bogumiły
w Szczecinie

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Jarosław Czarnecki, Natalia Zombirt
Inwestor
Modehpolmo Sp. Z o.o.
Rok
2000