Gorkiego complex, Szczecin 2000

Executed
Authors
Ryszard Burbicki, Jarosław Czarnecki, Natalia Zombirt
Investor
Modehpolmo Sp. Z o.o.
Year
2000