Komplex Gorkiego, Szczecin 2000

Executed
Autoren
Ryszard Burbicki, Jarosław Czarnecki, Natalia Zombirt
Investor
Modehpolmo Sp. Z o.o.
Jahr
2000