Filharmonia, Szczecin 2007

Budynek filharmonii
przy ul. Małopolskiej w Szczecinie 

Jako podstawową wytyczną urbanistyczną przyjęto oś widokową między biurowcem centrum handlowego PŻM Pazim, gotyckim kościołem św. Piotra i Pawła oraz Zamkiem Książąt Pomorskich. Budynek ma spełniać rolę łącznika między istotnymi częściami miasta – usługowo-handlowym centrum w rejonie Pl. Rodła oraz centrum kulturalnym w rejonie Zamku. Obiekt stanowi dopełnienie pierzei ul. Małopolskiej z wejściem głównym od strony Pl. Solidarności oraz wejściem dodatkowym od strony Pl. Rodła. Bryła obiektu ma stworzyć mocny znak przestrzenny organizujcy przestrzeń Pl. Solidarności stanowiącego rodzaj „bramy do świata muzyki”. Bryła została przecięta wewnętrznym traktem komunikacyjnym, zapewniającym otwarcie widokowe w stronę Zamku oraz biurowca Pazim. Bryła została rozdzielona na dwie części spięte od strony placu ramą stanowiącą geometryczną kontynuację istniejącego budynku komendy policji przy ul. Małopolskiej. Przestrzeń między dwiema rozdzielonymi częściami filharmonii zorganizowana jest w wewnętrzny wielopoziomowy układ pomostów i komunikacji pionowej.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Durys, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński
Inwestor
UM Szczecin
projekt konkursowy
2007
Powierzchnia terenu
0,38 ha
Powierzchnia całkowita
12,5 tys m2