Zespół Kępa Parnicka – Heyki I. i II., Szczecin 2020

Rys historyczny.
Kępa Parnicka od 1243 roku stanowiła własność Szczecina, używana głównie jako miejsce pozyskiwania drewna. Podczas panowania szwedzkiego, zabudowana została fortyfikacjami, które później, w XVIII wieku zostały rozebrane. Niemiecka nazwa wyspy „Silber Wiese” oznacza dosłownie srebrną łąkę z uwagi na istniejącą tu wtedy hutę srebra. Pomysł by stworzyć w Szczecinie nową dzielnicę pojawił się już na początku XIX wieku, kiedy to wyczerpane już zostały możliwości inwestowania na Starym Mieście i Łasztowni. Słowa klucze związane z historyczną przeszłością tego obszaru Szczecina to : cegła, europejski szlak gotyku, „water front”, „hafen city” , hanza, itp.

Kształtowanie nowej zabudowy
Teren  przeznaczony  pod lokalizację Inwestycji, to działka nr 5, położona bezpośrednio pomiędzy ulicami: Heyki, Składowa, Bulwar Elbląski. Przedmiotem planowanej Inwestycji pod nazwą „Zabudowa mieszkalno-usługowa pomiędzy ulicami: Heyki, Składowa, Bulwar Elbląski, na działce nr 5, na Kępie Parnickiej w Szczecinie” jest budowa budynków mieszkalno-usługowych, z parkingami podziemnymi i zamkniętymi parkingami nadziemnymi, zagospodarowaniem terenu, dojazdami, dojściami, i terenami zielonymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Projektuje się budynki z dachami płaskimi z  tarasami na dachach, w tym tarasami widokowymi  na najwyższych budynkach zabudowy.  Parkingi zamknięte lokalizuje się w 1 kondygnacji podziemnej oraz w 1 kondygnacji nadziemnej, przy czym w kondygnacji nadziemnej o wysokości brutto do 4,5 m planuje się zastosować 2-poziomowe parkowanie przy wykorzystaniu mechanicznych platform parkingowych.

Na terenie działki projektuje się ogólno-dostępne pasaże i ciągi piesze, a przy Bulwarze Elbląskim przystań dla łodzi motorowych i żaglowych oraz pomosty i kładki rekreacyjne w tym łączące nabrzeże z wyspą Przy Moście.

W kondygnacji parteru od frontów działki oraz wewnętrznych pasaży: wejścia, usługi gastronomii oraz drobnego handlu itp. w głębi działki wzmiankowane powyżej parkingi zamknięte wraz z pom. technicznymi i gospodarczymi.

Na kondygnacji parteru nie planuje się mieszkań. Mieszkania od strony wnętrz kwartałów – wyposażone w balkony i tarasy na stropie parkingów, mieszkania w zabudowie frontowej, od strony ul. Heyki – w częściowo zamykane loggie /werandy. Układ funkcjonalny kondygnacji nadziemnych mieszkaniowych w większości korytarzowy dwutraktowy, z klatkami w zespołach z windami (po 1 windzie na klatkę) i ew. jedną dodatkową klatką ewakuacyjną z 2 windami dla zabudowy o wysokości powyżej 11 kond. nadziemnych. Podstawowe poprzeczne rozstawy konstrukcyjne, także dla kondygnacji podziemnej: 8,1 i 5,4 m. Zasadnicza konstrukcja budynków-żelbetowa monolityczna w kondygnacji podziemnej i częściowo nadziemnych. Problemem będzie, ze względu na wysoki poziom wody i kiepskie grunty, posadowienie zabudowy, dla którego przewiduje się konieczność palowania, w tym pale przemieszczeniowe o długościach do 12-14 m wraz z płytami . Cały teren Inwestycji ma charakter miejski odostępie publicznym, z parterami usługowymi, wiodącym ruchem pieszym i rowerowym, z komunikacją miejską tramwajową, np. w głównej ulicy (ul. Heyki). Zasadnicza zaleta i trakcja terenu jest bezpośredni dostęp do nabrzeża Odry.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Arkadiusz Babczyszyn, Katarzyna Gralak, Paweł Krawczyk, Ewa Sadowska
Rok
2020
Powierzchnia terenu
12.576 m2
Powierzchnia całkowita
56.180 m2
Powierzchnia zabudowy
8.626 m2