Kępa Parnicka – Heyki I. i II., Szczecin 2020

Authors
Ryszard Burbicki, Arkadiusz Babczyszyn, Katarzyna Gralak, Paweł Krawczyk, Ewa Sadowska
Year
2020
Land area
12.576 m2
Total area
56.180 m2
Building area
8.626 m2