Osiedle Sienno, Szczecin 2008

Zespół mieszkaniowy wielorodzinny
przy ul. Łącznej i Kukułeczki, tzw. „Sienno”
w Szczecinie

Projektowana zabudowa składa się z 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego mieszkalno-usługowego. Intencją architektów było stworzenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego o spójnym wyrazie, który posiada charakter podmiejskiego Osiedla mieszkaniowego, ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu charakterystycznego dla małego miasteczka. Konfiguracja terenu oraz walory widokowe zostały wykorzystane w kształtowaniu kompozycji urbanistycznej. Osiedle podzieliliśmy na 3 części – trasy: północny, środkowy i południowy, które otwierają się na przestrzeń na zewnątrz Osiedla lub na najciekawsze jego wnętrza.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Dominika Bogdanowicz- Czaplicka, Maciej Gardiasz, Grzegorz Ferber, Ewa Sadowska, Daniel Strzeszewski, Marcin Jackowiak
Inwestor
Szczeciński TBS Sp.z o.o.
Rok
2008
Powierzchnia terenu
2,8 ha
Powierzchnia całkowita
15,5 tys m2
Ilość mieszkań
298