Hala Sportowo Widowiskowa Szafera, Szczecin 2000

Hala sportowo-widowiskowa
przy ul. Zawadzkiego
w Szczecinie
wariant I

Budynek projektowanej hali widowiskowo-sportowej z głównym wejściem od strony ul. Szafera zlokalizowany został w środkowej części działki. Przyjęta została zasada prostej konstrukcji zadaszenia bryły głównej, co, poza zamierzonym efektem architektonicznym, pozwoliło ograniczyć do minimum koszty inwestycji i późniejszej eksploatacji. Projektowany budynek posiada 5 podstawowych kondygnacji użytkowych oraz dodatkową kondygnację „antresoli” mieszczącą funkcje administracyjne, ochrony i reżyserii imprez. W projekcie przyjęliśmy ekonomiczne rozwiązania (ze względu na koszty inwestycji), zminimalizowany program funkcjonalny zgodnie z życzeniem inwestora, reprezentacyjny, lecz nie monumentalny charakter budynku. Obiekt nawiązuje formą i gabarytami do otaczającej zabudowy mieszkaniowej oraz toru kolarskiego. W budynku znajdują się boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa, badmintona, piłki ręcznej oraz piłki nożnej, a także płyta do lekkiej atletyki w postaci bieżni prostej.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Agnieszka Cofta, Jacek Nestorowicz, Krzysztof Ostoja-Hełczyński
Inwestor
UM i Gminy w Szczecinie
Rok
2000
Powierzchnia terenu
8,6 ha
Powierzchnia całkowita
25 tys.2