Dworzec Główny, Szczecin 2005

Koncepcja Programowo-przestrzenna Dworca Głównego PKP
w Szczecinie

Projekt powstał na zamówienie miasta jako poszukiwanie możliwości rozwojowych dla Dworca Głównego PKP w Szczecinie. Postanowiliśmy zmienić lokalizację dworca tak, by hala dworcowa dopasowana była do lokalizacji peronów. Ideą nowego dworca było stworzenie „mostu” ponad peronami łączącego górny taras miasta na zamknięciu ulicy 3 Maja z dolnym poziomem nad Odrą. Rozwinięciem tego pomysłu była propozycja połączenia z drugim brzegiem rzeki za pomocą kładki pieszej rozbudowanej o funkcje towarzyszące.  Od strony ulicy 3 Maja projekt zakładał wykreowanie nowego kwartału usługowo-handlowo-biurowego w miejscu obecnie pustego i zaniedbanego terenu. Jednocześnie zakładano rewitalizację znajdujących się na górnym tarasie kamienic, dogęszczenie zabudowy, częściowe wyburzenia i wykreowanie pasażu prowadzącego do hali dworcowej.

Autorzy
Grzegorz Ferber, Andreas Guskos, Marcin Jackowiak
Inwestor
UM i Gminy w Szczecinie
Rok
2005