Bałtyk, Poznań 2002

Zespół Rozrywkowo-Handlowy „Bałtyk”
w Poznaniu

Obiekt został zaprojektowany jako część większego zespołu, w skład którego wchodził Hotel Sheraton. Z uwagi na obowiązującą wysokość zabudowy i dość wąski trakt działki zrealizowanie programu funkcjonalnego wymagało zaplanowania głównej funkcji, tj. Multikina, jako obiektu wielokondygnacyjnego. Sale kinowe zostały zaprojektowane na trzech podstawowych poziomach od tyłu działki. Dzięki temu front budynku przeznaczony mógł być na wielopoziomowy hall kinowy oraz funkcje towarzyszące. Wykorzystaliśmy lokalizację obiektu – dającą atrakcyjną panoramę centrum Poznania. Dlatego zaprojektowaliśmy przeszkloną elewację frontową, częściowo przesłoniętą kasetami z blachy perforowanej dla uzyskania efektu różnych  w natężeniu form transparentności.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak
Inwestor
Film - Art Sp. z o.o.
Rok
2002
Powierzchnia terenu
0,8 ha
Powierzchnia całkowita
24,5 tys m2