Zespół Emilii Plater (Salomei II) Szczecin 2018

Zasadnicza ideą urbanistyczna jest usytuowanie zabudowy wzdłuż ulicy Salomei i Emilii Plater w postaci „wstęgi” o zróżnicowanej wysokości oraz stworzenie dominanty wysokościowej u zbiegu ulic Salomei oraz Emilii Plater. Najwyższy, dwunastokondygnacyjny budynek, usytuowany został na zamknięciu osi widokowej ulicy Księdza Stanisława Staszica. Od strony wewnętrznej zabudowy, zaprojektowano zieloną przestrzeń prywatną dla mieszkańców. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano od ulicy Salomei. Zaprojektowano dwupoziomowe parkingi podziemne. Zabudowa składać się będzie z 2 budynków. Projektowany dwunastokondygnacyjny budynek u zbiegu ulic Emilii Plater oraz Salomei tworzy dominantę przestrzenną całego założenia, która powstała poprzez podkreślenie najbardziej wyeksponowanego fragmentu działki. Znaczna wysokość obiektu pozwoliła na stworzenie tarasów widokowych na jego szczycie, z których podziwiać można panoramę miasta. Ideą kształtowania zabudowy było stworzenie zabudowy wielorodzinnej o charakterze śródmiejskim, współczesnym. Przewiduje się wprowadzenie mieszkań dwupoziomowych z antresolą mieszkalną na najwyższych kondygnacjach.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Martyna Kuchnowska
Inwestor
Zakład Budowlany SIEMASZKO
Rok
2018
Powierzchnia terenu
0.75 ha
Powierzchnia całkowita
25 800 m2
Ilość miejsc postojowych
248
Ilość mieszkań
229