Budynek mieszkalno-usługowy
przy ul. Maksyma Gorkiego i Bogumiły
w Szczecinie

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Jarosław Czarnecki, Natalia Zombirt
  inwestor:
  Modehpolmo Sp. Z o.o.
  realizacja:
  2002