Koncepcja programowo-przestrzenna terenu „Gontynki”
w Szczecinie

Obszar koncepcji urbanistycznej terenu dawnej Gontynki zlokalizowany jest w śródmieściu Szczecina. Zaprojektowaliśmy kompleks naukowo-rekreacyjny z dodatkową funkcją handlową. W koncepcji przyjęto 3 główne strefy funkcjonalne zlokalizowane wokół wewnętrznej przestrzeni publicznej o szerokich możliwościach adaptacji. Strefa 1 to kompleks budynków naukowo-dydaktycznych z obiektem nowoczesnego kina sferycznego (obserwatorium). W drugiej strefie zlokalizowano aquapark o rozbudowanej funkcji atrakcji wodnych i sportowych. Trzecia strefa, domykająca wewnętrzny dziedziniec, to obiekt handlowy z własnym parkingiem zewnętrznym. Wewnętrzna przestrzeń publiczna przewidziana została jako mobilna strefa z możliwością wykorzystania na cele pokazów, koncertów, lodowiska itd. Całość w otoczeniu szpalerów wysokiej zieleni z architekturą nowoczesną, przeszkloną odzwierciedlającą wysoki poziom technologiczny obiektów.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński
  inwestor:
  Modehpolmo sp. z o.o.
  pow. terenu:
  7,9 ha
  pow. użytkowa:
  53 tys m2
  projekt:
  2007