Koncepcja programowo-przestrzenna
terenu kwartału Zabudowy Miejskiej w Policach
ograniczonego ulicami:
Siedlecką i Piłsudskiego oraz torami kolejowymi

Obszar opracowania koncepcji programowo-przestrzennej zabudowy miejskiej w Policach podzieliliśmy na pięć zasadniczych zespołów o odmiennych sposobach użytkowania, które połączono ze sobą tak, by poszczególne funkcje wzajemnie się przenikały. Układ głównych ciągów pieszych, placów, zieleni oraz komunikacji kołowej zaprojektowany został tak, by płynnie łączył te funkcje z sobą. projekt powstał jako opracowanie konkursowe. Jako najważniejsze zadania zespół projektowy przyjął wydzielenie zespołów dla niezależnych przedsięwzięć inwestycyjno-realizacyjnych oraz uwypuklenie najważniejszej roli funkcji administracyjno-usługowej placu miejskiego (Agory), która w sensie urbanistycznym jest elementem wiążącym pozostałe funkcje.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki
  pow. terenu:
  24 ha
  pow. użytkowa:
  82 tys m2
  projekt:
  2001