Zabudowa składa się z 2 podstawowych części: hotel Hotel IBIS Styles oraz część mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Całość kształtowana jest w układzie kwartału Starego Miasta o zabudowie pierzejowej z wewnętrznym dziedzińcem rekreacyjnym. Część hotelowa zlokalizowana od strony Nowego Rynku, ulicy Targ Rybny oraz części ulicy Panieńskiej. Część mieszkaniowa od strony ulic Środowej, Targ Rybny. Główne wejście do IBIS Styles z ulicy Panieńskiej. Wewnętrzny dziedziniec zaprojektowano z funkcją zielonego ogrodu. Zabudowa wpisuje się w historyczne linie zabudowy. Zabudowa w charakterze nowoczesnej, skromnej architektury z poszanowaniem historycznych zasad kształtowania dachów i historycznymi podziałami w elewacjach. Ideą architektoniczną jest stworzenie jednolitego charakteru całości kwartału poprzez zastosowanie jednolitych rozwiązań materiałowych, proporcji otworów okiennych oraz detali elewacyjnych. Zróżnicowano geometrię i układ poszczególnych dachów. W elewacjach zastosowano koncepcję prostych podziałów modułowych o pionowych proporcjach z elementami okien i okładzin elewacyjnych naprzemiennie wzmocnioną o uskoki w płaszczyznach elewacji w miejscach podziałów historycznych. Dachy wysokie o układzie mieszanym, zróżnicowane na długościach pierzei zabudowy, zróżnicowane fragmentami dachów płaskich i elementami lukarn.

 

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Adam Zwoliński, Marcin Durys, Monika Sobczyk
  inwestor:
  ORBIS S.A.
  pow. terenu:
  2644 m2
  pow. użytkowa:
  11500 m2
  projekt:
  2017
  ilość miejsc postojowych:
  44
  ilość miejsc hotelowych (w osobach):
  300
  ilość mieszkań:
  58
  wizualizacje:
  MIMO Studio