Kino z Domem Kultury
w Szczecinku

Projekt powstał jako opracowanie konkursowe. Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano przebudowę istniejącego domu kultury przy zachowaniu istniejącej struktury żelbetowej obiektu. Zdecydowaliśmy się na dobudowanie nowej przeszklonej elewacji od frontu oraz nadbudowę obiektu o jedną kondygnację w celu dopasowania budynku do gabarytów sąsiedniej zabudowy pierzejowej. Zdecydowaliśmy się też na wyburzenie starej sali kinowej na zapleczu obiektu jako niespełniającej wymogów. Zaprojektowana została też nowa, nowoczesna sala kinowa o gabarytach odpowiadających obecnym normom.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Grzegorz Ferber, Andreas Guskos, Marcin Jackowiak
  inwestor:
  Urząd Miasta i Gminy
  pow. terenu:
  0,3 ha
  pow. użytkowa:
  2,5 tys m2
  projekt konkursowy:
  2004