Budynek mieszkalno - usługowy
przy ulicy Marynarzy Polskich 
w Szczecinie: wersja 1

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Ewa Sadowska, Katarzyna Chmielewska
  inwestor:
  Inwestor F.B.H.U. Modehpolmo sp. z o.o.
  pow. terenu:
  0,2 ha
  pow. użytkowa:
  2,9 tys m2
  projekt:
  2010