• autorzy:
    Ryszard Burbicki, Marcin Durys, Monika Sobczyk
    inwestor:
    Calbud