Pałac, Trzęsacz 2007

Hotel (5*) z zespołem SPA w zabytkowym budynku pałacowym w ramach Kompleksu Rehabilitacji i Relaksu w Trzęsaczu

Intencją architektów było stworzenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego o spójnym wyrazie, ze wszystkimi elementami zagospodarowania terenu charakterystycznymi dla takiego kompleksu. Wykorzystaliśmy konfigurację terenu oraz walory widokowe w kształtowaniu kompozycji urbanistycznej. Wydzielono urozmaicone przestrzenie zależnie od pełnionej funkcji. Poszczególne wnętrza urbanistyczne zostały bogato wyposażone w elementy małej architektury, nadające im zindywidualizowany charakter. W dużym stopniu starano się zachować historyczny układ otwartego dziedzińca, przy którym znajdują się budynek pałacu, stołówki oraz budynek o funkcji hotelowej. Istniejący budynek pałacu zaadaptowano na hotel 5* o bardzo wysokim standardzie. Piwnica pełni funkcję rozrywkową z dwoma salami klubowymi. Parter budynku został bezpośrednio połączony z budynkiem stołówki. Strukturę pokojów tworzą pokoje 1 i 2-osobowe oraz apartamenty. Główną bryłę istniejącego pałacu pozostawiono bez zmian, od strony południowej dobudowano podziemną część Welness&SPA.

W realizacji
Autorzy
Ryszard Burbicki, Adam Zwoliński
Inwestor
Milex Sp. z o.o.
Rok
2007
Powierzchnia terenu
1,5 ha
Powierzchnia całkowita
5,4 tys m2
Ilość miejsc hotelowych (w osobach)
130