Centrum Chopinowskie 2006

Muzeum „Centrum Chopinowskie”
w Warszawie

Projektowany budynek Centrum Chopinowskiego zlokalizowany jest w Śródmieściu Warszawy na działce w pierzei ul. Tamka przy historycznym Pałacu Ostrogskich. Projekt zakłada lokalizację budynku w miejscu istniejącej kamienicy z zachowaniem jej ściany frontowej. Nowy budynek nadbudowuje istniejącą kamienicę do wysokości sąsiedniej zabudowy. Koncepcja architektoniczna oparta jest na zasadzie neutralnej przezroczystej nowoczesnej formy nadbudowy starego budynku kontrastującej z jego historycznym charakterem. Lekkość, transparentność budynku w połączeniu z „napiętymi” strunami podziałów kurtyny szklanej ma nawiązywać do charakteru muzyki wielkiego twórcy. Budynek doświetlono dodatkowo wewnętrznym świetlikiem oraz wykorzystano dach obiektu na cele zewnętrznej kameralnej sali koncertowej.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński
Rok
2006
Powierzchnia terenu
0,03 ha
Powierzchnia całkowita
2,3 tys m2