Zespół Sianożęty, k. Kołobrzegu 2020

Teren  przeznaczony  pod lokalizację przedmiotowej Inwestycji, to działka nr: 16/21 obręb ewidencyjny 0028 Sianożęty, położona bezpośrednio ulicy Lotniczej oraz działki nr 16/20 jako dodatkowej obsługi komunikacyjnej terenu.

Teren działki jednorodny, opadający nieznacznie w kierunku północnym (w kierunku Morza Bałtyckiego).

Zespól zabudowy podzielony jest na dwa zasadnicze etapy realizacji, w tym w drugim likwidacji ulegnie istniejąca stołówka, budynków apartamentowych (usług turystycznych) o wysokości do 5 kondygnacji nadziemnych, w około 60  % z antresolami nad ostatnią kondygnacją jako drugim poziomem apartamentów z kondygnacji 4 lub 5kondygnacji;

Planuje się zabudowę rozproszoną, zapewniającą  jak najwięcej „widoku” w stronę morza. W 1. etapie składającą się z 4 budynków apartamentowych zawierających też recepcję ogólną w budynku od strony drogi wewnętrznej po zachodniej stronie działki, która pełnić będzie funkcje obsługi części sportowej po wybudowaniu etapu 2. i dobudowaniu do tego budynku basenu krytego oraz części „spa” i „welness” wraz z klubem/przedszkolem dla dzieci (sąsiedztwo rekreacji).

Planuje się też budowę basenu zewnętrznego i mini boisk rekreacyjnych. W parterze budynku od strony północnej planuje się lokalizację kawiarni ogólnodostępnej.

W części budynków kondygnacje parteru przeznacza się na funkcje towarzyszące typu: recepcje, hole, restauracja, kawiarnia, sklepik, magazyn sprzętu turystycznego w tym rowerów itp.

Części sportowe w tym basen kryty, ewentualne spa, welness itp., o wysokości generalnie 1 kondygnacji nadziemnej, w części z antresolami, usytuowane poza obrysem wyższych kondygnacji mieszkalnych. Kondygnacje podziemne budynków przeznacza się na parkingi zamknięte wielostanowiskowe , zlokalizowane także, ze względu na potrzeby parkingowe, także częściowo pomiędzy parkingami, ze stropami tzw. odwróconymi wykorzystanymi na tarasy rekreacyjne czy zieleń urządzoną.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Durys
Rok
2020
Powierzchnia całkowita
28.250 m2
Powierzchnia zabudowy
5.4 tys. m2
Wysokość całkowita zabudowy
do 17,0 m
Ilość apartamentów
341