Zespół Sedina Apartments na Kepie Parnickiej, Szczecinie 2021

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny i usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Heyki i Maklerskiej na Kępie Parnickiej w Szczecinie. Teren działki znajduje się bezpośrednio przy nabrzeżu. Od strony elewacji frontowych, czyli od strony nabrzeża na dwóch kondygnacjach przewidziano lokale usługowe, oraz aparthotel. Za lokalami usługowymi przewidziano dwa poziomy hal garażowych.
Na wyższych kondygnacjach przewidziano wyłącznie lokale mieszkalne.
Główne wejścia do budynku zaprojektowano od strony elewacji frontowych. Budynek posiada układy klatkowe z dostępem do maks. 9 lokali mieszkalnych na kondygnacji.
Ogólnodostępne tereny zielone i rekreacyjne zaprojektowano na dachach hal garażowych, poszczególne etapy inwestycji połączone będą kładkami pieszymi.
W ramach planowanej inwestycji projektuje się ogólnodostępne pieszojezdnie, schody zewnętrzne z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych prowadzące na plac zabaw, przestrzeń rekreacyjną i wypoczynkową. W budynku zaprojektowano dachy tarasowe.

W realizacji
Autorzy
projektu koncepcyjnego i budowlanego - Ryszard Burbicki, Paulina Witczak, Marcin Durys, Ewa Sadowska; projektu wykonawczego - Ryszard Burbicki, Paulina Witczak, Marcin Durys, Ewa Sadowska, Hanna Brejdak, Piotr Wilento
Rok
2021
Powierzchnia terenu pod inwestycje kubaturowe
75 357 m3
Ilość miejsc postojowych
238
Ilość mieszkań
238