Zespół Podzamcze, Szczecin 2019

Zabudowa składa się z 2 podstawowych części: hotel Hotel IBIS Styles oraz część mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Całość kształtowana jest w układzie kwartału Starego Miasta o zabudowie pierzejowej z wewnętrznym dziedzińcem rekreacyjnym. Część hotelowa zlokalizowana od strony Nowego Rynku, ulicy Targ Rybny oraz części ulicy Panieńskiej. Część mieszkaniowa od strony ulic Środowej, Targ Rybny. Główne wejście do IBIS Styles z ulicy Panieńskiej. Wewnętrzny dziedziniec zaprojektowano z funkcją zielonego ogrodu. Zabudowa wpisuje się w historyczne linie zabudowy. Zabudowa w charakterze nowoczesnej, skromnej architektury z poszanowaniem historycznych zasad kształtowania dachów i historycznymi podziałami w elewacjach. Ideą architektoniczną jest stworzenie jednolitego charakteru całości kwartału poprzez zastosowanie jednolitych rozwiązań materiałowych, proporcji otworów okiennych oraz detali elewacyjnych. Zróżnicowano geometrię i układ poszczególnych dachów. W elewacjach zastosowano koncepcję prostych podziałów modułowych o pionowych proporcjach z elementami okien i okładzin elewacyjnych naprzemiennie wzmocnioną o uskoki w płaszczyznach elewacji w miejscach podziałów historycznych. Dachy wysokie o układzie mieszanym, zróżnicowane na długościach pierzei zabudowy, zróżnicowane fragmentami dachów płaskich i elementami lukarn.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Adam Zwoliński, Marcin Durys, Monika Sobczyk
Inwestor
ORBIS S.A.
Rok
2019
Powierzchnia terenu
2644 m2
Powierzchnia całkowita
11500 m2
Ilość miejsc postojowych
44
Ilość miejsc hotelowych (w osobach)
300
Ilość mieszkań
58
Wizualizacje
MIMO Studio