Zespół Pod Kasztanami, Szczecin 2000

Zespół mieszkaniowo-usługowy
przy Al. Woj. Polskiego i ul. Michałowskiego
w Szczecinie

Projektowany jest budynek mieszkalny będący niezależną inwestycją na częściowo zabudowanej już działce. Funkcja mieszkalna będzie podstawową funkcją obiektu. W części parteru zaprojektowaliśmy trzy lokale pod usługi nieuciążliwe. W części podziemnej budynku znajdzie się garaż wielostanowiskowy z boksami garażowymi. Szczególną uwagę zwróciliśmy na dostosowanie budynku do otaczającej zabudowy. Zaprojektowaliśmy dach skośny kryty blachą cynkowo-tytanową w kolorze naturalnym. Szczególne znaczenie mają detale architektoniczne (np. gzymsy) oraz materiały (drewniana stolarka, cegła elewacyjna) dobrane tak, by – nawiązując do tradycyjnej architektury tego rejonu miasta i przetwarzając ją w nowoczesny sposób – stworzyć obiekt o spokojnej formie i treści.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Ewa Sadowska, Remigiusz Smolik
Inwestor
Modehpolmo Sp. z o.o.
Rok
2000
Powierzchnia terenu
1,3 ha
Powierzchnia całkowita
5,5 tys m2