Zespół Nowowiejska, Szczecin 2000

Zespół mieszkaniowo-usługowy
przy ul. Koralowej i Nowowiejskiej
w Szczecinie

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanymi w kondygnację garażu podziemnego usługami. Jest to budynek 2,5-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym (dach kolebowy). Garaż zlokalizowany jest pod skrzydłami bocznymi budynku, natomiast usługi znalazły się w części centralnej od strony ul. Koralowej. Dzięki naturalnemu zagłębieniu terenu w obrębie działki, usługi mieszczą się w suterenie dostępnej od strony głównego ciągu komunikacyjnego Bezrzecza. Forma i wykończenie zewnętrzne budynku odpowiadają charakterowi otaczającego krajobrazu i zabudowy sąsiedniej. Budynek zaprojektowany został w jednolitym charakterze, gdzie zabudowa została wkomponowana w istniejące ukształtowanie terenu oraz kształt działki.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Ewa Sadowska, Natalia Zombirt
Inwestor
Perfect Development
Rok
2000
Powierzchnia terenu
1,2 ha
Powierzchnia całkowita
6,3 tys m2