Zespół Lemon, Kołobrzeg 2018

Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (AB) z usługami z garażami podziemnymi przy ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu. Ze względu na kształt działki oraz ukształtowanie terenu zaprojektowano docelowo budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterze w formie zabudowy pierzejowej wzdłuż ul. Rybackiej i ul. Bałtyckiej. Układ projektowanych budynków pozwolił na utworzenie dziedzińca wewnętrznego, dostępnego jedynie dla mieszkańców i przeznaczonego wyłącznie na rekreację. Obsługa komunikacyjna Inwestycji od strony ul. Bałtyckiej i ul. Rybackiej. Projektowane budynki to klatkowce o prostej formie prostopadłościanów kryte dachami płaskimi.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Ewa Sadowska, Paulina Witczak, Katarzyna Gralak
Inwestor
Bursztynowe sp. z o.o.
Rok
2018
Powierzchnia terenu
4900 m2
Powierzchnia całkowita
6400 m2
Ilość miejsc postojowych
115
Ilość mieszkań
139