Zespół Kępa Parnicka – Bulwar Elbląski, Szczecin 2020

Kępa Parnicka od 1243 roku stanowiła własność Szczecina, używana głównie jako miejsce pozyskiwania drewna. Podczas panowania szwedzkiego, zabudowana została fortyfikacjami, które później, w XVIII wieku zostały rozebrane. Niemiecka nazwa wyspy „Silber Wiese” oznacza dosłownie srebrną łąkę z uwagi na istniejącą tu wtedy hutę srebra. Pomysł by stworzyć w Szczecinie nową dzielnicę pojawił się już na początku XIX wieku, kiedy to wyczerpane już zostały możliwości inwestowania na Starym Mieście i Łasztowni. Słowa klucze dla nowej zabudowy,  związane z historyczną przeszłością tego obszaru Szczecina to : plac drzewny,  „water front”, „hafen city” , nowy Szczecin , hanza, itp.

W ramach planowanej inwestycji proponujemy zabudowę o wysokości od  5 do 8 kondygnacji nadziemnych od strony Odry i wnętrz urbanistycznych. W pasie od strony ul. Heyki wraz z narożnikami i fragmentami pierzei  ul. Składowej, Targowej czy Drzewnej (Wiatru od Morza) na części działki przewidujemy wysokość zabudowy do ok. 13 kondygnacji a na pozostałej części zabudowanej terenu wydaje się możliwa wysokość nawet do ok. 24 a w jednym budynku do 32 kondygnacji nadziemnych. Wszystkie Budynki z tzw. „zielonymi” tarasami na dachach. Na terenie projektuje się ogólno-dostępne pasaże i ciągi piesze, a  w obszarze przyszłego Placu Drzewnego przystań dla tramwaju wodnego i taksówek wodnych oraz pomosty rekreacyjne w tym łączące nabrzeże z Wyspą Przymoście;

Układ podstawowy budynków na działce: w zabudowie frontowej wzdłuż ulic a w głębi działki generalnie prostopadły do Odry, niezbędny dla uzyskania atrakcyjnych widoków na panoramę Szczecina i otwarć na rzekę a od strony ul. Heyki dla stworzenia śródmiejskiego, chociaż „historyzującego w układzie siatki ulic i kwartałów, charakteru wnętrz urbanistycznych;

Zabudowa składać się będzie z 8 -10 budynków w 4 częściach, a na terenie  pomiędzy budynkami muszą znaleźć się drogi pożarowe pełniące także  funkcje ulic wewnętrznych czy pasaży pieszych

W części północno-zachodniej tereny przy ul. Drzewnej i bulwarze planuje się lokalizacje tzw. Placu Drzewnego w kształcie regularnego prostokąta pełniącego funkcje ogólno-miejskie (publiczne) i będącego najważniejszym  elementem tzw. Kompozycji urbanistycznej terenu.

Planuje się połączenie kompozycyjne ciągów pieszych i samego układu budynków na terenie z obszarem sąsiednim , od strony wschodniej – po drugiej  stronie ul. Składowej.

Planuje się zagospodarowanie nowymi obiektami kubaturowymi o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych, o funkcji usługowej terenu Wyspy Przymoście, w tym lokalizacje przystani jachtowo-motorowej, części rekreacyjno-plażowej itp.

W kondygnacji parteru od frontów działki i zabudowy : wejścia do holi klatek schodowych mieszkaniówki, lokale usługowe, biura , gastronomia, hole hotelowe i apartamentów na wynajem, drobny handel, galerie sztuki itp. a w głębi  wzmiankowane powyżej parkingi zamknięte wraz z pom. technicznymi i gospodarczymi;

Na kondygnacji parteru (1. nadziemnej) nie planuje się mieszkań. Na kondygnacji 1.piętra od frontów ulic: Heyki, Składowej i Targowej – usługi, w pozostałych przypadkach – zabudowa mieszkaniowa;

Najwyższe kondygnacje użytkowe, w zabudowie od strony Odry, poza lokalizacją apartamentów z tarasami, będą wykorzystane na rekreację mieszkańców lub klientów,  tarasy widokowe, tzw. „sky bary” o funkcji restauracyjno-klubowej, uzupełnione o części sportowo rekreacyjne w tym baseny otwarte ;

Forma architektoniczna zabudowy powinna być nowoczesna i zróżnicowana także co do wysokości i wykończenia elewacji, zaprojektowana z wykorzystaniem sąsiedztwa rzeki , w tym widoku na Odrę i Miasto.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Durys, Krzysztof Sokołowski
Inwestor
Pekaes Szczecin Sp. z o.o.
Rok
2020
Powierzchnia całkowita
115,0 tys. m2
Powierzchnia terenu pod inwestycje kubaturowe
ok. 22.000 m2
Powierzchnia całkowita
ok. 108,0 tys. m2 p.u.
Ilość mieszkań
ok. 800 szt.
Ilość lokali usługowych
ok. 10 lokali