Zespól Hotelowy, Szczecin 2000

Zespół Hotelowy (Nowotel i Ibis)
oraz apartamenty i usługi
przy Placu Batorego
w Szczecinie

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Piotr Boroń, Maciej Gardiasz, Piotr Karabin, Remigiusz Smolik, Natalia Zombirt
Inwestor
Echo Investment SA
Rok
2000
Powierzchnia terenu
2,0 ha
Powierzchnia całkowita
28 tys.2
Ilość miejsc hotelowych (w osobach)
600