Zabudowa usługowa na terenie działki nr 21/5 w rejonie ulic, Gryfa Pomorskiego i Polnej w Międzyzdrojach 2021

Przedmiotem planowanej Inwestycji pod nazwą „Zabudowa usługowa na terenie działki nr 21/5 w rejonie ulic, Gryfa Pomorskiego i Polnej w Międzyzdrojach” jest budowa zespołu budynków usługowych – aparthotelu, z częścią usługową w postaci recepcji i pomieszczeń towarzyszących, z parkingami częściowo podziemnymi, oraz zagospodarowaniem terenu.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano tak, aby spełnić wszelkie wymagania oraz wytyczne wynikające z kontekstu miejsca, sąsiadującej zabudowy oraz układu i powiązań komunikacji kołowej i ciągów pieszych, istniejącego zainwestowania.
Front zabudowy znajduje się od strony zachodniej, od lasku iglastego. Wejście na działkę prowadzi przez łącznik między budynkami. Zabudowa niemal w całości znajduje się na wyniesionej płycie garażu. Cały zespół harmonijnie wpisuje się w otoczenie oraz nawiązuje dialog z sąsiednimi pensjonatami i zabudową mieszkalną przy ulicy Polnej.

W koncepcji zaprojektowano wejście do budynków ze wspólnego dziedzińca. Dodatkowe wejścia przewidziano wzdłuż nowoprojektowanych dróg od strony ul. Gryfa Pomorskiego i od strony ul. Polnej.
Parkingi zaprojektowano jako podziemne w hali garażowej, nadziemne i zadaszone w otwartej przestrzeni, po zjeździe z rampy na poziom pośredni garażu podziemnego.

Zabudowę stanowią dwa bliźniacze, odbite lustrzanie, ustawione względem siebie równolegle budynki o współczesnej architekturze, o rozrzeźbionej bryle, z tarasami, loggiami, werandami i wykuszami.
Stropodach wykorzystano na rekreację użytkowników aparthotelu jako taras widokowy. Wszystkie lokale usługowe wyposażone w loggie, balkony, natomiast mieszkania w parterze posiadają prywatne przedogródki. Układ funkcjonalny kondygnacji nadziemnych mieszkaniowych – korytarzowy dwutraktowy z pojedynczymi klatkami w zespołach z windami i szachtami instalacyjnymi.

Zasadnicza konstrukcja budynku – żelbetowa monolityczna w kondygnacji podziemnej i częściowo nadziemnych (możliwa konstrukcja szkieletowa).

Podstawowym założeniem w projektowaniu Zespołu było stworzenie prostej, modernistycznej architektury, która będzie w zakresie skali zabudowy oraz jej rozwiązań estetycznych stanowić o jakości miejsca.

Zespół projektuje się z założenia wzdłuż osi północ-południe, tak aby wszystkie mieszkania posiadały odpowiednie nasłonecznienie.

Ideą kształtowania zabudowy było stworzenie zabudowy usługowej o charakterze śródmiejskim, współczesnym i oddechem przestrzennym.

Tarasowe ukształtowanie dachów umożliwia zaprojektowanie atrakcyjnych mieszkań, z których widoczny będzie sąsiadujący z działką lasek iglasty. Na najwyższych kondygnacjach projektuje się największe mieszkania.

Kondygnacja parkingowa dostępna bezpośrednio z komunikacji pionowej.

Autorzy
arch. Ryszard Burbicki, arch. Alicja Wysocka, arch. Marcin Durys, arch. Piotr Wilento
Rok
2021
Powierzchnia terenu
ok. 4.630 m2
Powierzchnia całkowita
9.212,62 m2
Powierzchnia zabudowy
1.385 m2
Ilość miejsc postojowych
127
Ilość apartamentów
127