Zabudowa mieszkalno-usługowa w kwartale przy ul. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze 2021

Przedmiotem planowanej Inwestycji pod nazwą „Zabudowa mieszkalno-usługowa w kwartale przy ul. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze” jest budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, parkingami w większości podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, dojazdami, dojściami i terenami zielonymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano tak, aby spełnić wszelkie wymagania oraz wytyczne wynikające z kontekstu miejsca, sąsiadującej zabudowy oraz układu i powiązań komunikacji kołowej i ciągów pieszych, oraz istniejącego zainwestowania. Zasadnicza idea urbanistyczna zabudowy polega na poszanowaniu kontekstu miejsca (dawny obszar fabryki mebli „ZEFAM”) oraz dostosowania jej gabarytów do wymogów jakie stawia obszar ochrony konserwatorskiej, w którym znajduje się znaczna części obszaru inwestycji. Od północy zaprojektowano cztery budynki wielorodzinne w układzie grzebieniowym o zmiennej liczbie kondygnacji nadziemnych w przedziale od 6 do 8 kondygnacji. Od strony wewnętrznej projektuje się zabudowę wyższą, w tym cztery 16 kondygnacyjne obiekty punktowe gdzie jeden z nich posiada znacznie bogatszy program funkcjonalny.

Cały Zespół harmonijnie wpisuje się w otoczenie nawiązując dialog z najbliższą zabudową przy

ul. Sienkiewicza i Strzeleckiej, nie burząc kameralnego charakteru tych ulic, a wysokie budynki to w skali makro dopełnienie krajobrazowe Zielonej Góry. Wewnątrz kwartału nie brakuje „zielonych przestrzeni”, ciągów pieszych, przecinających cały teren i tworzących wnętrza rekreacji, place zabaw. Wejścia główne i wjazdy na teren projektuje się od ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Strzeleckiej. Do parkingów zaprojektowane zostały wjazdy oraz rampy wewnętrzne na każdy poziom. Wjazdy rozłożono równomiernie w stosunku do ulic. Zaprojektowano jedno i dwupoziomowe parkingi zamknięte.

Szczególnym budynkiem jest najbardziej na południe zlokalizowana „wieża” oznaczona jako „Bachus Tower” stanowiąca dopełnienie założenia architektoniczno-urbanistycznego. Funkcjonalnie najbogatsza, gdzie oprócz luksusowych mieszkań z loggiami, dużymi tarasami otwierającymi się na pejzaż Zielonej Góry, mamy zlokalizowane na pierwszych dwóch kondygnacjach nadziemnych ekskluzywne funkcje dla mieszkańców takie jak: wellness, spa, fitness. Do budynku prowadzi reprezentacyjny podjazd z miejscami postojowymi dla gości. W parterze znajduje się przestrzenny dwukondygnacyjny hol wejściowy wraz z recepcją i usługami.

Stropodachy płaskie – wykorzystane są na rekreację mieszkańców – tarasy widokowe. Wszystkie mieszkania wyposażone w loggie, balkony, natomiast mieszkania w parterze posiadają prywatne przedogródki. Układ funkcjonalny kondygnacji nadziemnych mieszkaniowych – korytarzowy dwutraktowy, z pojedynczymi klatkami w zespołach z windami i szachtami instalacyjnymi. Zasadnicza konstrukcja budynków – żelbetowa monolityczna w kondygnacji podziemnej i częściowo nadziemnych (możliwa konstrukcja szkieletowa). Podstawowym założeniem w projektowaniu Zespołu było stworzenie prostej, modernistycznej architektury, która będzie w zakresie skali zabudowy oraz jej rozwiązań estetycznych stanowić o jakości miejsca w mieście.

Zespół projektuje się z założenia wzdłuż osi północ-południe, tak aby wszystkie mieszkania posiadały odpowiednie nasłonecznienie.

Ideą kształtowania zabudowy było stworzenie zabudowy wielorodzinnej o charakterze śródmiejskim, współczesnym i tzw. „oddechem przestrzennym”. Przewiduje się wprowadzenie mieszkań dwupoziomowych z antresolą mieszkalną na najwyższych kondygnacjach. Pozwoli to wykorzystać w pełni dopuszczalną Planem maksymalną wysokość budynków. Tarasowe ukształtowanie dachów umożliwia zaprojektowanie atrakcyjnych mieszkań, z których widoczna będzie panorama całego miasta, a z tarasów widokowych zlokalizowanych na ostatnich piętrach wysokich budynków także Pogórza Sudeckiego.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Durys, Arkadiusz Barczyszyn, Paweł Krawczyk
Inwestor
Budnex
Rok
2021
Powierzchnia terenu
37 835
Powierzchnia całkowita
121 608
Powierzchnia zabudowy
14 359
Ilość mieszkań
796