Wydział Prawa UAM, Poznań 2007

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projektowany budynek podniesiono ponad poziom terenu na wysokość 1,2 m. Rozwiązanie to umożliwia lepszą definicję placu i eksponuje istniejący obiekt. Parking otwarty wielopoziomowy naziemny zlokalizowano w północnej części działki jako bufor oddzielający projektowany zespół od linii kolejowej przebiegającej po nasypie w północnej części terenu. Główna zasada architektoniczna to połączenie różnych części funkcjonalnych w jeden wielofunkcyjny obiekt oparty na atrakcyjnych przestrzeniach otwartych i zamkniętych równomiernie zlokalizowanych w całym zespole. Wykształcono rytm wewnętrznych dziedzińców pełniących funkcję otwartych przestrzeni rekreacji oraz doświetlenia wieloosobowych sal audytoryjnych. Pozornie skomplikowana bryła oparta została na prostej zasadzie otwartych przestrzeni dziedzińców wewnętrznych oraz bloków sal audytoryjnych amfiteatralnych z obsługującymi je przestrzeniami rekreacji. Bryła ukształtowana została na zasadzie 2 pasów zwartej zabudowy równoległej do istniejącego budynku.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Durys, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński
Inwestor
UAM w Poznaniu
Rok
2007
Powierzchnia terenu
2,6 ha
Powierzchnia całkowita
24 tys.2