Teatr Polski, Szczecin 2010

Konkurs architektoniczny NA rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie.

Główna idea proponowanej rozbudowy Teatru Polskiego w kontekście urbanistycznym zakłada silne uporządkowanie i strefowanie przestrzeni otaczającej istniejący budynek teatru poprzez wprowadzenie tzw. 'budynku kurtyny” stanowiącego granicę stref zewnętrznego i wewnętrznego ogrodu teatru. Wprowadzenie silnej linii w postaci budynku inspirowanego koncepcją kurtyny teatralnej ma na celu domknięcie urbanistycznego wnętrza w otoczeniu istniejącego budynku, wprowadzenie transparentnej i „iluzorycznej” granicy między światem ogólnodostępnej przestrzeni ogrodu zewnętrznego i ogrodu wewnętrznego po drugiej stronie „kurtyny”.
Główne nowo projektowane funkcje zlokalizowano pod ziemią, w wysokości skarpy nadodrzańskiej tak, aby  nie przesłaniać bryły istniejącego teatru i nie tworzyć „konkurencji” przestrzennej dla historycznie skończonej formy.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak, Adam Zwoliński, Marcin Durys, Dominik Górski
Inwestor
Teatr Polski w Szczecinie
Rok
2010
Powierzchnia całkowita
18425 m2