Plac Wolności, Świnoujście 2011

Plac położony jest w bliskim sąsiedztwie kanału Piastowskiego. Plac pełni obecnie rolę węzła komunikacyjnego, w którym krzyżują się drogi podróżnych i mieszkańców miasta- prowadzące z przeprawy promowej w stronę morza.
Kreując nową przestrzeń, podporządkowano ją najbardziej charakterystycznym elementom kojarzonym z miastem (WYSPA, PLAŻA, WODA), oraz kompozycji wynikającej z układu ulic, powiązań z wodą. Ważnym stał się kierunek w stronę plaży, który stał się kręgosłupem założenia. Podział przestrzeni placu na strefy organizuje go. Praktycznie do każdej jego części wprowadzani jesteśmy z głównego traktu. Przerzucone „trapy” rozpoczynają i kończą założenie oraz rozprowadzają po strefach. Sam trakt jest czymś w rodzaju pomostu przerzuconego nad wodą. Główny kierunek naprowadza na budynek poczty, zaś jeśli spojrzymy za siebie, widać statki przybijające do portu. Drugim niezwykle ważnym kierunkiem jest widok na Kościół. Podkreśla go kształt posadzki w formie wielopunktowej kaskady utworzonej na przemian z wody i słupów informacyjnych oraz aranżacja przestrzeni publicznej pełniącej funkcje przystanku.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Dominika Bogdanowicz-Czaplicka, Katarzyna Chmielewska, Marcin Durys, Michał Ścigaj
Inwestor
Gmina Miasto Świnoujście
Rok
2011
Powierzchnia terenu
0.7 ha