Osiedle Za Sterem, Szczecin 2010

Zespół mieszkaniowy wielorodzinny
przy ul. Polskich Marynarzy
w Szczecinie

Zaprojektowany zespół obejmuje 12 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi. Intencją projektantów było stworzenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego o spójnym wyrazie, który posiada charakter podmiejskiego osiedla mieszkaniowego.  Zaproponowana zabudowa podkreśla pierzeje ulic Marynarzy Polskich i Gen. Kopańskiego oraz tworzy kameralne wnętrza otwarte na przyległy ciek wodny Wierzbak. Na terenie Osiedla zaprojektowano wydzielone tereny rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz ciągi spacerowe dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo, w celu podkreślenia podmiejskiego charakteru zabudowy, przed mieszkaniami na parterze wydzielono przedogródki przynależne do tych mieszkań.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Jacek Czaplicki, Daniel Strzeszewski, Ewa Sadowska
Inwestor
Modehpolmo Sp. z o.o.
Rok
2010
Powierzchnia terenu
3,4 ha
Powierzchnia całkowita
36 tys m2
Ilość mieszkań
362
Wizualizacje
Luminance Studio