Osiedle Salomei, Szczecin 2010

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych u zbiegu ulic Emilii Plater i Księżnej Salomei w Szczecinie.

Generalnym założeniem w projektowaniu zespołu było stworzenie prostej, modernistycznej architektury, która będzie w zakresie skali zabudowy oraz jej rozwiązań estetycznych stanowić o jakości miejsca.
Zasadą kształtowania architektury było stworzenie „platformy” o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych i zbudowanie na niej części wysokiej budynków o charaktrze lekkiej, tarasowo ułożonej w kierunku południowym bryły. Każde mieszkanie posiada własne duże tarasy użytkowe i tarasy przeznaczone na zieleń urządzoną. Ideą tych budynków było stworzenie zabudowy wielorodzinnej z mieszkaniami mającymi charakter domków jednorodzinnych pod kątem wielkości tarasów, intymności, widoków na sąsiadów, ilości przeszkleń, dostępności do zieleni.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Jackowiak, Katarzyna Chmielewska
Inwestor
SGI Baltis Sp. z o.o.
Rok
2010
Powierzchnia terenu
16600 m2
Powierzchnia całkowita
51580 m2
Ilość mieszkań
430