Osiedle Płonia, Szczecin Zdroje 2012

Zespół mieszkalno – usługowy przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie Płoni

W koncepcji przyjęto założenia: wyeksponowania kompozycyjnego i funkcjonalnego terenu leżącego wzdłuż rzeki Płonia, płynnego połączenia nowego zespołu z istniejącą tkanką urbanistyczną, wykreowania w obrębie zespołu stref o zróżnicowanym charakterze architektonicznym, zachowania niepowtarzalnego klimatu miejsca. W pasie terenu wzdłuż rzeki Płoni zachowano ceglaną halę produkcyjną wraz z budynkiem wieży jako główną dominantę przestrzenną i atrakcję architektoniczną całego założenia. W pobliżu zlokalizowano plac wielofunkcyjny mieszczący plac zabaw, oczko wodne, miejsca rekreacji i odpoczynku. Wprowadzone kierunki najść na istniejące elementy krajobrazu rzeki w tym miejscu tj. obiektu tamy oraz zabytkowego mostku w konstrukcji stalowej. Zaprojektowano zespół zabudowy o zróżnicowanym charakterze. Zabudowa o największej intensywności zlokalizowana została od strony wjazdu na teren z ulicy Szosa Stargardzka. W kierunku południowym następuje zmiana rodzaju zabudowy na jednorodzinną wraz ze zmniejszeniem jej intensywności.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Katarzyna Chmielewska, Marcin Jackowiak, Michał Pawluk
Inwestor
Prywatny
koncepcja
2012
Powierzchnia terenu
13.7 ha
Powierzchnia całkowita
56.331 m2