Klinika Niedziałkowskiego, Szczecin 2000

Budynek usługowo-biurowy z kliniką medyczną przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie

Teren inwestycji jest obszarem zagospodarowanym – fragmentem XIX-wiecznej parceli Gimnazjum im. Cesarza Wilhelma. W związku z tym, ze względu na ograniczoną wolną przestrzeń, projektowana zabudowa będzie miała charakter śródmiejski o wysokiej intensywności. Konieczność utrzymania historycznego układu kompozycyjnego, jakim jest ul. Niedziałkowskiego, budynek nowoprojektowany został wycofany w głąb działki, poza szpaler drzew i budynek adaptowany na biura. Stworzyliśmy harmonijny układ nowej i starej zabudowy ze wspólnym dziedzińcem wewnętrznym w postaci ciągu pieszo-jezdnego oraz zieleńców. Projektowany budynek jest 6-kondygnacyjnym obiektem mieszkalno-usługowym, o konstrukcji monolitycznej i tradycyjnej, z garażem podziemnym. Budynek adaptowany to obiekt 3-kondygnacyjny, projekt zakłada przywrócenie pierwotnych podziałów elewacyjnych od strony głównej ulicy oraz przebudowę poddasza w konstrukcji lekkiej stalowej z wypełnieniem szklanym, krytej płaskim dachem o konstrukcji stalowej.

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Krzysztof Ostoja-Hełczyński, Ewa Sadowska, Natalia Zombirt
Inwestor
Modehpolmo Sp. z o.o.
Rok
2000
Powierzchnia terenu
0,3 ha
Powierzchnia całkowita
1,7 tys m2