Hala Sportowo Widowiskowa, Szafera 2 2000

Hala sportowo-widowiskowa
przy ul. Zawadzkiego
w Szczecinie
2 wariant

Dla projektowanego obiektu przyjęto zasadę pełnego programu funkcjonalnego hali sportowo-widowiskowej wraz z funkcjami towarzyszącymi, przekraczając standardy minimalne wymagane przez inwestora tak, by zrealizować obiekt przyszłościowy, także w kwestii zagospodarowania terenu i połączenia z działką toru kolarskiego. Projektowany 3-kondygnacjyny budynek hali zlokalizowaliśmy we wschodniej części działki. Główne wejście jest zaplanowane z częściowo zadaszonego placu – agory przed obiektem od strony ulic Szafera i Zawadzkiego. Parking dla samochodów osobowych częściowo dwupoziomowy, powstanie w zachodniej części działki. Boiska sportowe w obiekcie będą służyć do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa, badmintona, piłkę ręczną oraz piłkę nożną, ponadto znajdzie się tam płyta dla lekkiej atletyki z 200-metrową bieżnią okólną. Na płycie przewidzieliśmy także możliwość utworzenia sztucznego lodowiska.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Jarosław Czarnecki, Małgorzata Rucka, Ewa Sadowska
Inwestor
UM i Gminy w Szczecinie
Rok
2000
Powierzchnia terenu
8,6 ha
Powierzchnia całkowita
28 tys. 2