Gimnazjum, Szczecin 2010

Zespół Szkół Ogólnokształcących
przy ul. Głowackiego
w Szczecinie 

Układ całego zespołu zabudowy składa się z dwóch podstawowych części: najlepiej zachowanej pod względem technicznym części po dawnym poniemieckim obiekcie pralni wojskowej i nowo projektowanej bryły. Posiada jedną kondygnację podziemną z wydzielonym garażem i częścią techniczno-magazynową oraz trzy kondygnacje naziemne, które zapewniają programowe funkcje szkoły. Nowa bryła, kryta płaskim dachem, jest w swym charakterze zróżnicowana od elementów starej zabudowy tak, aby jeszcze bardziej podkreślić zasadę kontrastu „nowego ze starym” oraz uwypuklić charakter i historyczne elementy zachowanej zabudowy.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Daniel Strzeszewski, Ewa Sadowska
Inwestor
Buchalter Sp. z o.o.
Rok
2010
Powierzchnia terenu
0,3 ha
Powierzchnia całkowita
3,5 tys m2