Mole, Pobierowo 2009

Pomost spacerowo-cumowniczy w Pobierowie

Podstawowym założeniem przyświecającym projektantom było stworzenie oryginalnej struktury przestrzennej swoją formą przypominającej nieco rybi szkielet, która da odwiedzającym możliwość wielokierunkowej penetracji,  za każdym razem odwiedzając coraz to nowe funkcje. Uzyskano to poprzez zaprojektowanie kilku wyróżniających się funkcją poziomów połączonych ze sobą przestrzennymi, zawieszonymi nad wodą pochylniami, schodami terenowymi i dźwigiem osobowym. Owe pochylnie i schody zlokalizowano w miejscu istniejących i projektowanych ciągów pieszych (w tym ciąg wzdłuż plaży) i rowerowych tworząc niejako ich kontynuację. Ich ilość i umiejscowienie względem siebie daje możliwość spacerowania w taki sposób , aby za każdym razem móc przebyć inną przestrzennie i funkcjonalnie drogę. Funkcje te związane są z obsługą łodzi i turystyką wodną, wypożyczalnie sprzętu, punkty czarteru łodzi, wypożyczalnie skuterów wodnych, banan, slip do spuszczania łodzi na wodę , płytki basen z wykorzystaniem wody morskiej itp.

Autoren
Ryszard Burbicki, Maciej Gardiasz, Katarzyna Chmielewska, Marcin Czyżewski, Krzysztof Słomiany
Investor
Urząd Gminy Rewal
Wettbewerbsentwurf - 1. Platz
2009