CH Stargard 2005

Zespół Usługowo-handlowy 
w Stargardzie Szczecińskim

Projekt został opracowany w dwóch wariantach. Podstawowym założeniem było stworzenie obiektu uzupełniającego pierzeję ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednocześnie w wyraźny sposób akcentującego narożnik działki. Zaprojektowaliśmy obiekt o funkcji usługowo-handlowej. Na ostatnich dwóch kondygnacjach zaplanowane zostały apartamenty mieszkalne lub przestrzenie mogące pełnić funkcję biurową.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Grzegorz Ferber, Andreas Guskos, Marcin Jackowiak, Krzysztof Ostoja-Hełczyński
Inwestor
Modehpolmo Sp.z o.o.
Rok
2005
Powierzchnia terenu
0,5 ha
Powierzchnia całkowita
24,5 tys m2