CH Galaxy, Szczecin 2000

Zespół Usługowo-handlowy
przy ul. Wyzwolenia
w Szczecinie

Z uwagi na wielkość działki, atrakcyjną lokalizację w centrum miasta oraz potrzeba dostosowania wysokości zabudowy do kontekstu miejsca, zaprojektowaliśmy obiekt o mieszanej funkcji, zbudowany w oparciu o urbanistyczne zasady kształtowania miasta. Posłużono się takimi składowymi programu jak ulica, plac oraz dominanta, kształtującymi charakter architektoniczny zespołu. Całość założenia została oparta na osi wzdłuż alei Wyzwolenia oraz wokół placów ulokowanych na niej. Wzdłuż wewnętrznej ulicy na trzech kondygnacjach nadziemnych zlokalizowaliśmy funkcję handlową oraz rozrywkową. W narożniku u zbiegu ulic Wyzwolenia i Małopolskiej znalazł się główny plac oraz hotel o wysokości kilkunastu kondygnacji jako akcent wysokościowy. Na kondygnacjach wyższych wzdłuż Alei Wyzwolenia zaplanowaliśmy funkcję biurową oraz rozrywkową i gastronomiczną. Dachy pomyślane zostały jako urządzona zieleń służąca użytkownikom biur oraz funkcji gastronomicznych tam zlokalizowanych.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Andreas Guskos, Grzegorz Ferber, Marcin Jackowiak
Inwestor
Echo Investment S.A.
Rok
2000
Powierzchnia terenu
3,5 ha
Powierzchnia całkowita
105 tys m2