Budynek Malczewskiego, Szczecin 2020

Zabytkowa kamienica na działce wpisana jest do Rejestru Zabytków , przy czym ochronie podlega elewacja, konstrukcja materiał, wnętrza itp.

W ramach Inwestycji należy wyremontować i zaadoptować istniejąca zabytkową kamienicę bez zmiany jej gabarytów  i dobudować od strony wschodniej i zachodniej oraz południowej nową kubaturę na styku z istniejącym budynkiem aż do granic nieruchomości o wys. do 7 kondygnacji nadziemnych, przy czym zabudowa od strony budynku parkingu CH Galaxy musi zostać odsunięta ze względu na przepisy pożarowe na min. 20,0 m od tegoż parkingu. Część istniejąca i dobudowana z dachami płaskimi z możliwymi tarasami na dachach niższej części istniejącej. Planuje się maksymalnie jedną kondygnację podziemną dla lokalizacji parkingów, pom. technicznych i gospodarczych.

W kondygnacji parteru : wejścia , usługi/handel, pom. techniczne i komora śmietnika oraz parking zamknięty naziemny. -Na kondygnacji parteru nie planuje się mieszkań chociaż w istniejącej części frontowej można zlokalizować do 2 mieszkań. Na kondygnacjach nadziemnych powyżej parteru zarówno w części nowej jak i istniejącej, planuje się mieszkania, w tym na 7 kondygnacji z tarasami na dachu niższych. Mieszkania od strony wnętrza małe – bez balkonów ale z portfenetrami a od zewnątrz wyposażone w przeszklone lub wydzielone przesuwanymi żaluzjami wąskie loggie/werandy. Układ funkcjonalny kondygnacji nadziemnych mieszkaniowych w większości korytarzowy w części nowej jednotraktowy z 3 klatkami, w tym istniejąca w części frontowej w zespołach z windami. Zasadnicza konstrukcja zabudowy w części nowej  – żelbetowa monolityczna w kondygnacji podziemnej i częściowo nadziemnych , w części istniejącej tradycyjna ze stropami stalowo-betonowymi lub żelbetowymi. Forma architektoniczna zabudowy będzie kontrastowa, czyli połączenie formy ultranowoczesnej z historyczną  odrestaurowaną  elewacja frontową.

W realizacji
Autorzy
Ryszard Burbicki, Marcin Durys, Ewa Sadowska
Rok
2020
Powierzchnia terenu
2.801,0 m2
Powierzchnia całkowita
12.430 m2
Powierzchnia zabudowy
2.500,0 m2
Ilość miejsc postojowych
137
Ilość mieszkań
130
Ilość apartamentów
4