Budynek 16, Polskich Marynarzy, Szczecin 2010

Budynek mieszkalno – usługowy
przy ulicy Marynarzy Polskich 
w Szczecinie: wersja 1

Executed
Autorzy
Ryszard Burbicki, Ewa Sadowska, Katarzyna Chmielewska
Inwestor
Inwestor F.B.H.U. Modehpolmo sp. z o.o.
Rok
2010
Powierzchnia terenu
0,2 ha
Powierzchnia całkowita
2,9 tys m2