Brama Portowa, Szczecin 2001

Zespół Usługowo-handlowy,
złożony z 2 obiektów 
przy Bramie Portowej
w Szczecinie

Z uwagi na atrakcyjną lokalizację w centrum miasta oraz uwarunkowania wynikające z kształtu działki zaprojektowaliśmy obiekt o mieszanej funkcji. W części wąskiego traktu działki sięgającego do istniejącego obiektu galerii handlowej Posejdon przewidziano funkcję handlową na parterze oraz funkcję biurową na kondygnacjach wyższych. W części wschodniej działki na dwóch kondygnacjach nadziemnych umieściliśmy galerię handlową. Wyżej znalazła się funkcja mieszkaniowa wielorodzinna zorganizowana w trzech skrzydłach ustawionych wzdłuż kierunku wschód – zachód i obsługiwanych przez trzy odrębne trzony komunikacyjne. Na dachu galerii zaprojektowaliśmy zielony taras jako ogród dla mieszkańców. Pod całością zespołu znalazł się dwupoziomowy parking podziemny.

Autorzy
Ryszard Burbicki, Andreas Guskos, Grzegorz Ferber, Marcin Jackowiak
Inwestor
CR Group
Rok
2001
Powierzchnia terenu
8 tys m2
Powierzchnia całkowita
20 tys m2