Zespół zabudowy mieszkaniowej
przy ul. Sąsiedzkiej i Ukośnej,
w Podjuchach,
koło Szczecina

Planowana inwestycja polega na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Zespół ma być złożony z 28 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dwu lub jednoklatkowych, w czterech zasadniczych typach, o wysokości do 2,5kondygnacji, krytych dachami stromymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Projekt zgodny z ustaleniami Planu Miejscowego uwzględnia linie regulacyjne ulic, a w kształtowaniu zabudowy wzięto pod uwagę widok na panoramę Odry oraz Szczecina od strony zachodniej - przyjęliśmy więc strefę ochronną niezabudowaną. Podpiwniczenie budynków dokonane zostanie w ograniczonym zakresie, nie jest planowana budowa garaży ani parkingów. Dachy budynków strome, o konstrukcji drewnianej, kryte dachówką cementową lub bitumiczną. Elewację wykonane w technologii lekka-mokra oraz częściowo w okładzinach ceramicznych.

 • autorzy:
  Ryszard Burbicki, Krzysztof Słomiany
  inwestor:
  TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.
  pow. terenu:
  7,2 ha
  pow. użytkowa:
  31 tys m2
  projekt:
  2004